Tävlingsregler First Open 2010


-

1. TÄVLINGENS GEOGRAFISKA OMFATTNING ENL. SGF INDELNING

Region 1 Sydväst: Skåne, Halland, Västergötland, Göteborg och Bohuslän-Dal. 
Region 2 Öst: Blekinge, Småland, Östergötland och Öland.  
Region 3 Mitt: Värmland, Örebro län,Södermanland, Stockholm, Uppland,  Västmanland och Gotland. 
Region 4 Norr: Dalarna, Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen, Norr & Västerbotten.


2. ANMÄLAN

Anmälan kan endast göras på anmälningsblanketten på internet. Laget måste ha tillgång till en e-postadress. Anmälan är bindande. Anmälan innebär också att du godkänner publicering av vissa personuppgifter på internet (namn och klubb). Däremot kommer inte adress, telefonnummer och e-mailadress att publiceras allmänt utan endast till motståndarlaget. Anmälningen till region 1-3 är stängd. Sista anmälningsdag för region 4 är den 16 maj 2010.


3. BETALNING

Betalning av anmälningsavgiften på 645:-/lag eller 495:- (om du har möjlighet att utnyttja någon rabattform) görs på bankgiro 5292-4313. OBS! Ingen inbetalningsavi skickas ut av First Open. Uppge vid betalning ert lagnummer, namn samt vilken ev. rabatt ni utnyttjat i samband med anmälningen. Betalningsmottagare: First Open 2010. Du kan även betala genom Visa/Master Card genom att under rubriken Mina tävlingssidor, på startsidan, klicka på knappen för Betala med VISA/MC och fylla i lagnamn och lösen.
Betalning med kort kan endast ske fr.o.m. 20/4. Betala snarast efter anmälning.


4. DELTAGARE

Tvåmannalag (herrlag, damlag eller mixade lag) bestående av medlemmar från klubbar anslutna till Svenska Golfförbundet.


5. ÅLDERSGRÄNS

En av spelarna måste fylla minst 18 år innan tävlingsstart, yngsta spelaren måste fylla minst 12 år under tävlingsåret.


6. HANDICAPGRÄNS

Högst 32,0/spelare. Det är tillåtet att deltaga med ett HCP högre 32,0/spelare men man kan ej anmäla sig eller spela på högre HCP än 32,0 i tävlingen. Valfri tee på slopad bana.


7. TÄVLINGSKLASSER

Tävlingen är indelad i 2 klasser. Lagen i Norrlandsregionen (region 4), kan slås ihop till en klass om antalet anmälda lag blir för få. Meddelas efter anmälningstidens utgång.

KLASS A, Bägge spelarnas sammanlagda HCP mindre än 0 - 28.0
KLASS B, Bägge spelarnas sammanlagda HCP 28.1 - 64.0

Du anger själv vid anmälan vilken klass laget skall deltaga i. De två spelarnas sammanlagda handicap vid anmälningstillfället bestämmer vilken klass ni väljer.
Klass kan ändras fram till att första lottningen sker om nytt HCP påverkar den klass man "tillhör".
Meddela till tävlingsledningen via mail (info@firstopen.nu ) nytt HCP och önskemål om att ändra klass.
Efter första lottningen sker spel i den klass man börjar spel i även om HCP-justering under säsongen skulle påverka "klasstillhörighet".

För ett lag med ett sammanlagt HCP upp till 32,0 är det OK att anmäla sig i A-klassen. Dock får ett HCP på max 28,0 utnyttjas. Om bägge spelarna har högre HCP än 14,0 gäller att bägge spelarna anmäler sig på 14,0. Annars gäller att den spelare i laget som har högst HCP anmäler sig på det HCP som tillsammans med sin partner blir 28,0.

För lag som anmäler sig i A-klassen men som under säsongen p.g.a HCP-justering får ett sammanlagt högre HCP än 28,0 gäller att ett högre HCP än 28,0 ej får tillgodoräknas laget vi spel. Om bägge spelarna har HCP 14,0 eller högre gäller att bägge spelarna får tillgodoräkna sig max HCP 14,0. Annars gäller att den spelare i laget som har högst HCP endast får tillgodoräkna sig så många slag som tillsammans med partnern ger HCP 28,0. Exempel: Spelare A har HCP 11,0 och B har 19,0. B får endast tillgodoräkna sig HCP 17,0 eftersom B:s HCP tillsammans med A blir 28,0. För B-klass lag som under pågående tävling justeras till HCP i klass A gäller det faktiska HCP man har vid spel. Ovan gäller även när reserv går in i laget och påverkar HCP-klassen.


8. SPELFORM

4-boll,matchspel (bästboll)
Kvalomgångar: 4-boll, Match (bästboll): Två spelare bildar sida. Det bästa av bägge spelarnas resultat på varje hål är sidans resultat på hålet. (Om en spelare från det ena laget har lägre nettoscore än någon motspelare, vinns hålet av spelarens lag) Hcp: De tre spelare med flest erhållna slag (spelhandicap) erhåller 90% av skillnaden till den spelare i bollen som har minst antal erhållna slag (spelhandicap). Avrundning till närmaste heltal. (Uppåt vid 0.5, 1.5, 2.5 osv)

Exempel:
Spelare Exakt Hcp Erhållna slag (spelhandicap) från slopetabellen Skillnaden mellan spelarnas erhållna slag (spelhandicap) Antal erhållna slag (spelhandicap) reducerade till 90%
A 11,3 12 3 3
B 16,7 17 8 7
C 8,9 9 0 0
D 19,1 21 12 11

De erhållna extra slagen efter reduceringen fås för spelare A i ovan exempel på hål med index 1, 2, osv. Vi hänvisar samtidigt till SGF:s Spel- och Tävlingshandbok.

Vid lika efter 18 hål spelas skiljehål med början på hål 1. Erhållna slag utdelas på samma hål som ursprungsmatchen.


9A. ANDRA CHANSEN

Alla lag garanteras få spela minst två matcher genom att förlorarna i första omgången får fortsätta i ytterligare en omgång "Andra chansen". Tävlingen delas in i två pooler efter första omgången. "Vinnarpoolen" är vinnarna i första omgången och "Förlorarpoolen" är förlorarna i första omgången. Från "Förlorarpoolen" kommer färre lag att gå till final än från "Vinnarpoolen". OBS! Även vinst eller förlust i form av walkover eller lottning räknas som spelad match.


9B. ÅTERKVALET

Sex lag som vinner i omgång 4 (fyra) men sedan förlorat i någon av de återstående omgångarna lottas via ett wild card till semifinalen och spelar här om en finalplats i "förlorarpoolen". Dessa lag publiceras på hemsidan och meddelas personligen.
10. LOTTNING

Lottningen kan ses på tävlingens hemsida. Lag från samma eller närliggande klubb kommer i de inledande omgångarna, så långt som möjligt, att lottas mot varandra. Allt eftersom tävlingen fortskrider utökas lottningszonen inom regionen och kan även innefatta lottning mellan regionerna.


11. HUR SER JAG MIN LOTTNING

För att se din lottning klickar du på http://www.firstopen.nu/tavling/loggain.asp eller från startsidan "Mina tävlingsidor och Se er lottning". Efter inloggning klickar du på "Se lottning"  OBS ! du måste ange användarnamn och lösen. Har du förlorat detta så hämtar du detta via hemsidan/startsidan. På startsidan klickar du på Glömt lösenord?
Vill du se lottningen för alla gå då in via knappen "Lottningslista alla" och välj den klubb där ni i första hand önskat spela.


12. SPELDAGAR

Lagen kontaktar varandra direkt efter erhållen lottning och bestämmer speltid inom tidsramen för aktuell omgång. Båda lagen ansvarar för att kontakt med motståndarlaget tages omedelbart. Kan inte lagen komma överens om lämplig tidpunkt eller bana skall lagledaren i det lag som står först i startlistan snarast kontakta tävlingsledningen. Det är möjligt att sätta in reserv för båda lagen för att underlätta att finna en speltid som passar. Har man bestämt tid för spel och något lag sedan oberoende av orsak vill byta tid är det upp till motståndarlaget att gå med på detta. Blir man ej överens om ny tid och matchen ej spelas, vinner det lag som är berett på spel på den ursprungliga tiden på walk-over.


13. SPELPLATSER

Kvalomgångar
Lag lottade mot varandra som valt samma spelklubb skall spela på denna om man inte kommer överens om annat. Har lagen valt olika spelklubbar men lottas mot varandra skall spel ske på neutral bana om man inte kommer överens om annat. Neutral bana i First Open är golfbana som man inte valt som spelklubb eller klubb där man inte är medlem i. I detta fall ska det lag som är lottat som hemmalag välja två banor på två olika golfklubbar (dock ej den klubb man är medlem i) som motståndaren erbjuds att spela på. Hemmalaget väljer bana om två eller flera banor finns på varje spelklubb. Är avståndet mer än 12 mil från varandras valda spelklubbar väljer hemmalaget två banor ungefär mitt emellan hemmalagets och bortalagets orter. Motståndaren har då möjlighet att välja en av dessa två banor. Noteringshäfte eller utskrift från terminal för att styrka sitt HCP skall alltid uppvisas för motståndarna på första tee innan spel. Eventuell greenfee under kvalomgångarna innan semifinal och final betalas av respektive lag. Tider för spelomgångarna faställs definitivt efter anmälningstiden gått ut, då vi vet hur många lag som anmält sig till tävlingen.

Semifinal/Sverigefinal spelas den 25/9 2010 på Ekerum Golf & Resort, Öland. Spelform där är matchspel för "Vinnarpoolen", d.v.s likadant som under kvaltävlingarna. Vinner man matchen är man klar för final. "Förlorarpoolen" spelar i semifinalen foursome där ca 25% av fältet går vidare till final.

Finalspelet sker 9-16 november på Madeira, Portugal. Här tävlar man om ett prisbord från, arrangörer, sponsorer samt ett vandringspris till vinnande lag. Slutsegrarna erhåller fritt spel till nästa års tävling.


14. ERSÄTTARE/RESERV

Lagen har rätt att under säsong sätta in en reservspelare. Eventuellt reservinträde måste anmälas via hemsidan/startsidan (klicka under rubriken Mina tävlingssidor i Ändra laginfo & anmäl reservspelare och ange lagnamn och lösensord) innan reserv börjar spel. Vid "akuta" reservanmälningar eller tveksamheter meddela/kontakta tävlingsledningen. Anmäls inte reservinträde och laget spelar med reserv blir laget diskvalificerat. Reservinträde skall också meddelas motståndarna innan spel, när reserv deltager i tävlingen. Man får bara använda sig av en reserv (samma person). Denna reserv kan komplettera laget vid behov under hela tävlingen. Denna reserv kan också spela i ett annat lag i tävlingen. Laget ansvarar fullt ut för att reserv blir korrekt anmäld. Kolla gärna laginformationen via hemsidan efter anmälan av reserv så att allt ser korrekt ut.( Gå in under rubrik Mina tävlingsidor och klicka i Ändra laginfo & anmäl reservspelare och ange lagnamn och lösensord). För reservspelare som ev. påverkar klassindelning se text under rubrik tävlingsklasser.


15. MATCHRAPPORTERING

Lagledaren i vinnande lag rapporterar matchens resultat på hemsidan via Mina tävlingssidor och Ange matchresultat. Match ej spelad eller rapporterad senast sista speldag kl. 24.00 kan komma att lottas.


16. TÄVLINGSDOMARE

Huvuddomare i tävlingen är Björn Bergman med förflutet som förbundsdomare och med mångårig erfarenhet från svenska och internationella tävlingar och som också är knuten till tävlingsledningen. Björn kommer också att finnas på plats under semi- och finalspelet.


17. MINIMIANTAL

För att tävlingen skall kunna genomföras måste minst 300 lag anmäla sitt deltagande i varje region. Tävlingen kan komma att genomföras med mindre antal deltagare. Vi vill också här understryka att lag ifrån norra Sverige relativt omgående kan få långa avstånd till match och att lag från Gotland relativt omgående kan få matcher på fastlandet och ber att lag från dessa geografiska områden beaktar detta.


18. HANDICAP

För att spela matcher fr.o.m 1/7 krävs att deltagande spelare ska ha minst 3 HCP-ronder korrekt registrerade under innevarande år i GIT innan match i tävlingen spelas (för spelare i region Norr fr.o.m 1/8). Detta gäller även reserverna. Spelare med ett HCP på 4,4 eller mindre behöver ej beakta detta och behöver således ej ha några HCP-ronder registrerade. Det är upp till motståndarna i matchen att kontrollera HCP vid kontakt innan spel. Uppfyller en spelare ej ovan krav kan denne ej deltaga i matchen. Laget får då spela med 1 spelare eller ta in reserv. Deltager spelare trots allt i matchen blir laget diskvalificerat. För lag som går till semifinal gäller att minst 4 HCP-ronder ska vara korrekt registrerade i GIT vill påpeka att det är varje spelares skyldighet att se till att spela på det HCP som visar spelarens normala spelstandard. Oavsett om inga handicapgrundande ronder är noterade är man som spelare skyldig att revidera sitt handicap med sin klubbs handicapkommitte. Klubbarnas HCP-kommittéer är utredande/dömande part i ett ev. HCP-ärende. First Open följer alltid dom från berörd HCP-kommitée. Spel på ett för högt HCP innebär att laget diskvalificeras från tävlingen. Tävlingsledningen rekommenderar att print från hemsida/terminal på korrekt HCP medtages till match alternativt att noteringshäfte förs under säsongen.

19. PROTESTER

Eventuella protester som avser motståndares användande av reservspelare, icke införda hcp-ronder (enligt tävlingsreglerna), eller annat skall var tävlingsledningen tillhanda på mail (info@firstopen.nu ) senast 07.00 dagen efter sista speldag i aktuell omgång. Protester efter denna deadline kommer inte att beaktas. Ansvaret för att protest når tävlingsledningen innan deadline ligger helt på det protesterande laget att förvissa sig om. Protesten skall vara utformad på ett sådant sätt att det klart och tydligt framgår att ärendet gäller en protest.

20. HJÄLPMEDEL

Olika avståndsmätare får användas, SkyCaddie mm. är tillåtna i First Open.

21. SPELSCHEMA

Se under spelschema på menyn

Tävlingen delas in i två pooler efter första omgången. Alla lag som förlorar i första omgången får "en andra chans". Från denna pool ("Förlorarpoolen") kommer färre lag att gå till final än från "Vinnarpoolen"

Samma spelschema för båda handicapklasserna Klass A och B

 

Vinnarpool

Förlorarpool   

Omgång 1

5 maj- 23 maj (alla i region 1,2,3)
18 maj - 13 juni (alla i region 4)

Omgång 2

25 maj – 8 juni (region 1,2,3)
15 juni - 27 juni (region 4)

25 maj – 8 juni (region 1,2,3)
15 juni - 27 juni (region 4)

Omgång 3

10 juni – 27 juni (region 1,2,3)
29 juni - 11 juli (region 4)

10 juni – 27 juni (region 1,2,3)
29 juni - 11 juli (region 4)

Omgång 4

29 juni – 1 augusti (region 1,2,3)
13 juli - 1 augusti (region 4)

29 juni – 1 augusti (region 1,2,3)
13 juli - 1 augusti (region 4)

Omgång 5

 3 augusti – 17 augusti

 3 augusti – 17 augusti

Omgång 6

19 augusti  – 31 augusti

19 augusti  – 31 augusti

Omgång 7

  2 september – 19 september

  2 september – 19 september

 

Semifinal (Sverigefinal) på Ekerums Golf & Resort, Öland lördagen den 25/9 2010.
Final på Madeira , Portugal 9-16 november 2010.


TÄVLINGSLEDNING

Om frågor och oklarheter uppstår finns alltid möjligheten att kontakta tävlingsledningen via e-post: info@firstopen.nu

Klicka här för de vanligaste frågorna och svaren om tävlingen!

Skriv ut denna sidaTillbaka till startsidan